Sahlin, I., och N. Machado. ā€¯Diskriminering Och Exkludering. En Introduktionā€¯. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 15, nr 3-4, april 2016, doi:10.3384/SVT.2008.15.3-4.2565.