Ponnert, L., och K. Svensson. ”När förpackade idéer möter Organisatoriska Villkor”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 18, nr 3, december 2015, doi:10.3384/SVT.2011.18.3.2510.