Eriksson, L., och M. Dahlstedt. ”Debatt: Incitament, Piska Eller Morot? Debattreplik: Framåt – bakåt – varåt?”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 16, nr 2, april 2016, doi:10.3384/SVT.2009.16.2.2505.