Hamberg, E. M. ”Religiösa Marknadsstrukturer, religiös Pluralism Och Sekulariseringsprocesser”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 16, nr 3-4, april 2016, doi:10.3384/SVT.2009.16.3-4.2499.