Pettersson, T. ”Religion Och samhällspraktik. En jämförande Analys Av Det Sekulariserade Sverige”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 16, nr 3-4, april 2016, doi:10.3384/SVT.2009.16.3-4.2497.