Sallnäs, M., S. Wiklund, och H. Lagerlöf. ”Social barnavård Ur Ett välfärdsperspektiv. Ekonomiska Och Materiella Resurser, Psykisk hälsa Och tillgång till Socialt stöd för Ungdomar I Familjehem Och Vid Institutioner”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 17, nr 1, april 2016, doi:10.3384/SVT.2010.17.1.2489.