Topor, A. ”Medikaliseringen Av Det Psykosociala fältet. Om En kunskapssammanställning från Socialstyrelsen, IMS”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 17, nr 1, april 2016, doi:10.3384/SVT.2010.17.1.2487.