Sallnäs, M., S. Wiklund, och H. Lagerlöf. ”Samhällsvårdade Barn, Gate-Keeping Och Forskning”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 17, nr 2, april 2016, s. 116-33, doi:10.3384/SVT.2010.17.2.2483.