Andersson, K. ”Valfrihet Och mångfald – Ett Dilemma för hemtjänsten”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 17, nr 3-4, april 2016, doi:10.3384/SVT.2010.17.3-4.2479.