Jeppsson Grassman, E., L. Holme, A. Taghizadeh Larsson, och A. Whitaker. ”Ett långt Liv Med särskilda förtecken: Livslopp Och åldrande Hos människor Med funktionsnedsättningar”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 18, nr 2, april 2016, doi:10.3384/SVT.2011.18.2.2467.