Dunér, A., och E. Olin. ”En Begynnande Professionalisering? Om gränsarbete Och Kompetenskrav Inom Funktionshinderverksamhet Och äldreomsorg”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 18, nr 4, april 2016, doi:10.3384/SVT.2011.18.4.2461.