Bergmark, A., och T. Lundström. ”Debatt: Svaga Argument Gentemot Drontens Dom – Ett Svar till Knut Sundell”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 19, nr 1, april 2016, doi:10.3384/SVT.2012.19.1.2456.