Stranz, H., och S. Wiklund. ”Oskälig levnadsnivå? En Studie Av inkomstnivåer Bland ensamstående mödrar Med Socialbidrag”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 19, nr 2, april 2016, doi:10.3384/SVT.2012.19.2.2452.