Andersson, G. ”Reflektioner Om Dilemman I Social barnavård”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 20, nr 2, april 2016, doi:10.3384/SVT.2013.20.2.2438.