Lundström, T., och E. Shanks. ”Hård Yta Men Mjukt innanmäte. Om Hur Chefer Inom Den Sociala barnavården översätter Evidensbaserat Socialt Arbete till Lokal Praktik”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 20, nr 2, april 2016, doi:10.3384/SVT.2013.20.2.2436.