Johansson, M., och A.-S. Bergman. ”Mirakel Inom äldreomsorgen? – idén Om En Salutogen äldreomsorg Och Dess omsättning I Praktiken”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 21, nr 1, april 2016, doi:10.3384/SVT.2014.21.1.2425.