Enbom, J., S. Sjöström, och A. Öhman. ”Institutionella Villkor för Mediehantering – En jämförande kartläggning Mellan socialtjänst, Skola Och Polis”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 21, nr 2, april 2016, doi:10.3384/SVT.2014.21.2.2419.