Eriksson, L., M. Sager, C. Staland-Nyman, och G. Hensing. ”Expertis, Sjukskrivning Och mötet Mellan Normal Och Post-Normal Vetenskap”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 21, nr 2, april 2016, doi:10.3384/SVT.2014.21.2.2418.