Szebehely, M. ”Utblick: Jämlikhet Och Individanpassning – Ett Realistiskt Ideal för Den Svenska äldreomsorgen?”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 21, nr 3-4, april 2016, doi:10.3384/SVT.2014.21.3-4.2414.