Jönson, H. ”Nya Avhandlingar: Hjälp Att Bevara Eller förändra? Åldersrelaterade Diskurser Om Omsorg, stöd Och Service”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 21, nr 3-4, april 2016, doi:10.3384/SVT.2014.21.3-4.2413.