Brodin, H., och T. Matisson. ”Lägst Ned På Skalan? Hälso- Och sjukvårdens bemötande Av äldre Kvinnor Som Migrerat till Sverige”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 21, nr 3-4, april 2016, doi:10.3384/SVT.2014.21.3-4.2411.