Norberg, P. ”Hem Eller vårdplats – Hur Behandlas Personer Med Omsorgsbehov I Hyreslagstiftningen?”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 21, nr 3-4, april 2016, doi:10.3384/SVT.2014.21.3-4.2410.