Ryrstedt, E. ”Får Jag Inte bestämma något själv? En Studie Av kvarstående beslutanderätt Hos Dementa äldre”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 21, nr 3-4, april 2016, doi:10.3384/SVT.2014.21.3-4.2409.