Hedlund, D. ”Vardagens Kontraktualisering Om Individuella genomförandeplaner I äldreomsorgen”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 21, nr 3-4, april 2016, doi:10.3384/SVT.2014.21.3-4.2407.