Harnett, T., och H. Jönson. ”Sill Och Potatis till Den Ena Och Entrecote till Den Andra? Individanpassning Och likvärdighet På särskilda Boenden för äldre”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 21, nr 3-4, april 2016, doi:10.3384/SVT.2014.21.3-4.2405.