Dellgran, P., och S. Höjer. ”Varfo?r Forskarutbildning? Motiv, Aspirationer Och Drivkrafter Bland Disputerade sjuksko?terskor, la?Rare Och Socionomer”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 24, nr 2, mars 2018, doi:10.3384/SVT.2017.24.2.2394.