Lundberg, S. ”Akademiskt Och Professionellt Skrivande Inom Socionomutbildningen”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 24, nr 3-4, september 2018, doi:10.3384/SVT.2017.24.3-4.2393.