Falkenström, H., och T. Hjärpe. ”Dokumentation Och känslor: Socialsekreterares Pappers- Och känsloarbete”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 24, nr 3-4, september 2018, doi:10.3384/SVT.2017.24.3-4.2384.