Gunnarsson, E., och L.-B. Karlsson. ”’Vi möter De ofrivilliga’ – Socialsekreterare Om äldre Personer Med Missbruksproblem”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 25, nr 2, februari 2019, s. 141–157, doi:10.3384/SVT.2018.25.2.2375.