Backlund, Åsa, T. Lundström, och K. Thorén. ”Institutioner för Ensamkommande Barn: Hur Kan Man förstå En Snabbt Expanderande Och Turbulent vård- Och Omsorgsmarknad?”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 25, nr 3-4, juli 2019, s. 211–229, doi:10.3384/SVT.2018.25.3-4.2364.