Topor, A., A. Denhov, och P. Bülow. ”Socialt Arbete Och människor Med Psykiska Problem – En Introduktion”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 26, nr 1, oktober 2019, s. 5–18, doi:10.3384/SVT.2019.26.1.2358.