Ulmestig, R., och A. Panican. ”Socialt Medborgarskap Och möjligheten till Ett självständigt Liv – Ekonomiskt bistånd för Kvinnor Som Har lämnat En våldsam Partner”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 22, nr 3-4, september 2016, doi:10.3384/SVT.2015.22.3-4.2344.