Lundqvist, A., och D. Mulinari. ”Introduktion”. Socialvetenskaplig Tidskrift, vol. 23, nr 3-4, september 2017, doi:10.3384/SVT.2016.23.3-4.2324.