[1]
P. Andersson och D. Pålsson, ” Oxford University Press: Oxford”., SVT, vol. 30, nr 2, s. 672–674, okt. 2023.