[1]
A.-K. Larsson, ”Ny bok: A. Behtoui, F. Hertzberg och A. Neergard (red) (2020) : Ungdomars fritidsaktiviteter: deltagande, möjligheter och konsekvenser. Studentlitteratur. ”, SVT, vol. 30, nr 1, s. 503–506, maj 2023.