[1]
J. Thorson, ”Försörjningsstöd är inte förtidspension”, SVT, vol. 30, nr 2, s. 661–666, okt. 2023.