[1]
A.-C. Larsson och A. Mahrs Träff, ”Forskningscirklar med hemtjänstmottagare och personal: - en metod för att öka förståelsen för vad kvalitet i hemtjänst innebär”, SVT, vol. 29, nr 3-4, s. 345–361, mar. 2023.