[1]
K. Bromark, Y. Spånberger Weitz, S. Erlandsson, och U.-K. Schön, ”Samskapande processer: - om makt, ansvar och epistemisk rättvisa i deltagande forskning”, SVT, vol. 29, nr 3-4, s. 325–344, mar. 2023.