[1]
L. Hultman, F. Sandman, J. Nelson, M. Åkerlund, L. von Koch, och M. Tistad, ”’Som erfarenhetsforskare, då är man med och bestämmer i forskningsprojektet’: - en autoetnografisk studie om en gemensam forskningsprocess”, SVT, vol. 29, nr 3-4, s. 305–324, mar. 2023.