[1]
M. Elmersjö, E. Hoffmann, K. Hollertz, och S. Hultqvist, ”Delaktighet i forskningsprocessen: - PAR i en samtida kontext”, SVT, vol. 29, nr 3-4, s. 285–304, mar. 2023.