[1]
S. Gruber, K. Gustafsson, och J. Sköld, ”Förord: Deltagande forskning i socialt arbete”, SVT, vol. 29, nr 3-4, s. 259–268, mar. 2023.