[1]
K. Osvaldsson Cromdal, ”Välkomna till ett nytt nummer av Socialvetenskaplig tidskrift!”, SVT, vol. 29, nr 2, s. 129, jan. 2023.