[1]
T. Salonen och A. Panican, ”Kompetensprofilen hos undervisande personal på socionomutbildningar: En strategisk fråga för socionomfältet”, SVT, vol. 29, nr 2, s. 209–233, jan. 2023.