[1]
G. Avby och A. Melke, ”Socialtjänsten som en hållbar kunskapsorganisation: Från vision till verklighet?”, SVT, vol. 29, nr 2, s. 195–207, jan. 2023.