[1]
A.-S. Bergman, U. Järkestig Berggren, och K. Arnesson, ”’Andra ögon idag?’ : - Socialtjänstens hantering av barnavårdsutredningar om våldsutsatthet”, SVT, vol. 30, nr 3, s. 739–758, jan. 2024.