[1]
H. Liebenstein Gegner och V. Denvall, ”Utvecklingsarbete som styrteknik: – en analys av hur utvecklingsledare erfar makt i de regionala stöd- och samverkansstrukturerna”, SVT, vol. 30, nr 3, s. 719–738, jan. 2024.