[1]
M. Söderberg, ”Det relativa ickevalet: - en kritisk diskursanalys av valfrihet inom äldreomsorgen i Sverige”, SVT, vol. 30, nr 2, s. 627–648, okt. 2023.