[1]
L. Ponnert, ”Mellan rättslig reglering och professionell logik:  – att hantera orosanmälningar om våld i barnavården”, SVT, vol. 30, nr 1, s. 415–434, maj 2023.