[1]
Åsa Tjulin, P. Krasser, och C. Klockmo, ”Den vetenskapande socialtjänsten: - hur en social medieplattform kan göra vardagens verkstad till vetenskap”., SVT, vol. 30, nr 2, s. 649–660, okt. 2023.