[1]
J. Lind, ”Barnets bästa vid assisterad befruktning: - bedömning av föräldrapotential vid behandling med och utan donerade könsceller”, SVT, vol. 30, nr 2, s. 605–626, okt. 2023.